Výstava ateliérových prací

Zahrada Elpida

Eliška Římalová

Anotace

Klientem tohoto zadání není nemocnice, ale pacient. Proto návrh reaguje na potřeby těch, kteří zde tráví většinu svého času. Ať už se jedná o nemocé děti, dospělé nebo seniory, všichni potřebují místo, kde se nachvilinku ztratí. Místo, kde zapomenou na nemocniční prostředí a dotknou se přírody. Terapeutické zahrady fungují na dvou hlavních principech - na pasivní a aktivní terapii. Pasivní terapie spočívá v pouhém využívání zahrady, aktivní terapie je pečování o ni. Navrhovanou zahradu je možné využívat oběma způsoby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta