Výstava ateliérových prací

Kulturní dům - Roudnice nad Labem

Šárka Pražáková

Anotace

Kulturního sál se nachází na pozemku mezi železniční tratí a starým gotickým klášterem v proluce po městských domech. Stavba byla navržena jako multifunkční sál pro divadlo, koncerty a kulturní akce jako například maturitní plesy nedalekého gymnázia pro něž nejsou dostačující kapacity v ostatních kulturních prostorách města. K samotné budově přiléhá administrativní budova se zázemím divadelního provozu. Zároveň budova šetrně uzavírá náměstí Jana z Dražic. Provozně je budova navržena pro stálý divadelní soubor. Svým vchodem navazuje na nově vzniklý před prostor spojující divadlo a budoucí lapidárium barokních soch. Původní parkoviště sloužící veřejnosti, bylo přesunuto do podzemních prostor pro zachování obslužnosti a parkovacích kapacit historického centra města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna