Závěrečné práce

Mobilita

Mýtinová Jana

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce popisuje proces navrhování městského elektrokola. V práci popisuji celý postup od motivace k vytváření designu elektrokola, přes rozbor současné situace po finální návrh vycházející z předchozí analýzy. V analytické části jsem se věnovala vymezení cílové skupiny a definici základních požadavků na finální návrh. Dále jsem zkoumala současnou situaci na trhu s městskými elektrokoly a na základě vyvozených poznatků analýzy jsem vytvářela finální design elektrokola.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.