Výstava ateliérových prací

Kulturní sál v Roudnici nad Labem

Marek Štěpánek

Anotace

Kulturní sál se nachází v Roudnici nad Labem mezi železničním valem a kostelem Narození Panny Marie. Sál je koncipován jako volná kompozice kubických hmot, která ustupuje, rozšiřuje prostor a respektuje tím přítomnost kostela, kterému ponechává status dominanty. Jako primární materiál je použita bílá cihla, která v určitých detailech svou skladbou tvoří transparentní stěny, které vytváří zajímavé meziprostory. Tento tradiční materiál je pak v detailech doplněn pohledovým betonem a dřevem. Sál je koncipován jako multifunkční, tudíž je zde velká variabilita uspořádání hlavního sálu. Mezi hlavní předpokládané provozy patří především kultura - divadlo (440 míst k sezení), ples (340 míst k sezení) a koncert (500-600 lidí), ale je zde možné pořádat i sportovní události, či taneční vystoupení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna