Závěrečné práce

Nábřeží East Side Gallery, Berlín

Bc. Eva Hrubanová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá významným úsekem nábřeží podél berlínské řeky Spree a navrhuje alternativu k řešení území mezi mosty Oberbaumbrücke a Schillingbrücke. Důraz je kladen především na silnou historickou stopu v daném místě. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.