Výstava ateliérových prací

smíchovské dlouhé domy

Matěj Zikmunda

Anotace

Tak jako voda Vltavy naráží na břehy Vyšehradu a vytváří mnohé meandry, zátoky a ostrovy na území Prahy, tak se dynamicky láme projektovaný kilometrový dům. Odplouvající fragmenty a pevně ukotvené bloky se rytmicky střídají stejně jako funkce domů tvořících městskou strukturu. Domy doplňují dále se rozšiřující území Smíchova o nové formy bydlení a velkorysé prostory pro práci v blízkém kontaktu s industriálním prostředím Smíchovského přístavu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek