Diplomové práce

BUBENEČSKÝ BŘEH

Pernekr Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Ocenění

Anotace

Diplomová práce se zabýva celkovou proměnou území Bubenečského břehu, které je součástí městské části Praha 6. Obecně tak nazývám území, které je z jedné strany sevřeno plavebním kanálem a Císařským ostrovem, z druhé železniční tratí a Stromovkou. Novými komunikacemi zvyšuji prostupnost územím a doplňuji struktury novými funkcemi. Díky řadě nových staveb, jako jsou bytové domy, studentské apartmány a studentské dílny, se místo stává polyfunkční a stabilní součástí svého města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.