Výstava ateliérových prací

Robotický pavilon

Bc. Jan Dürrer

Anotace

Princip konstrukce předpokládá užiti robotické montáže a je založen na použití autonomních robotů k montáži. Tito roboty se pak stanou součástí samotné konstrukce. Systém je navržen aby byl schopen rychle sestavit složitou konstrukci efektivně, bez zásahu člověka. Součástí projektu bylo navržení komplexního algoritmu pro návrh a optimalizaci tvaru pavilonu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.