Výstava ateliérových prací

RD Kunratice

Jozef Novotný

Anotace

Rodinný dom sa nachádza na pomerne úzkej a dlhej parcele. Avšak jej veľkou hodnotou, v kontexte mesta, je blízkosť k prírode Kunratického parku. Návrh sa vysporiadava so zložitou orientáciou na svetové strany. Záhrada aj park sú situované na sever, tam je umiestnený aj obytný priestor domu. Južné svetlo je doň privádzané skrz vnútorné átrium. Dom je jednopodlažný s rozsiahlymi presklenými plochami na fasáde, čím dochádza k prepojeniu interiéru s exteriérom. Toto spojenie je umocnené plynulým prechodom drevených obkladov medzi fasádou a vnútornými povrchami stien s využitím skrytých rámov okien. Návrh rešpektuje a zachováva majestátny orech na záhrade, ktorý určuje umiestnenie domu. Orechové drevo je symbolicky pretavené aj do nábytkového riešenia interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.