Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Náš návrh nahradí stávající, nevyhovující lávku, která se nachází na modré trase spojující Špindlerův Mlýn s Labskou boudou. Lávka překonává říčku Pudlavu, nabízí výhled na vodopád a druhou stranou se obrací směrem do Labského dolu. Atmosféru místa podtrhuje vůně dřeva a šumění tekoucí vody. Návrh svou materialitou i barevností citlivě reaguje na přírodní prostředí, ve kterém se nachází. Nosnou konstrukci a zároveň pochozí plochu tvoří 10 podélně uložených masivních modřínových hranolů. Vizuálně převažující dřevo je doplněno cortenovým detailem. Na spádové straně lávku rámuje subtilní zábradlí a na straně protější jeho funkci plní lavička poskytující příjemné posezení a výhled na Pudlavský vodopád. Celková jednoduchost návrhu s místem nesoupeří, naopak se snaží být jeho přirozenou součástí

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.