Výstava ateliérových prací

Obal na kabely z mycelia

BcA. Alžběta Prosová

Anotace

Ateliér Fišer se opět zúčastnil dalšího ročníku soutěže Reborn design, která se zabývá recyklací odpadních materiálů a zároveň podporuje experimentální design s myceliem. Pro svou ateliérovou práci jsem si v tomto případě vybrala experimentální design s myceliem ve spojení s výzvou od firmy Skanska. Do směsi mycelia byl přidán karton ze sádrokartonových desek, který poskytla firma Skanska jako recyklát pro soutěž Reborn design. U svého projektu jsem chtěla využít zejména nehořlavosti a termoizolačních vlastnosti mycelia a propojit produkt s administrativními prostory od Skansky. Vznikl CableBox jako obal pro kabely, který by zároveň zabránil náhodnému vzplanutí způsobeného zkratem mezi kabely.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer