Výstava ateliérových prací

Novostavba MINI rodinného domu

Bc. Julie Skuhravá Hrubá

Anotace

Projekt rodinného domu, který je navržen na kraj malé vesnice ve středočeském kraji. Záměrem bylo navrhnout malý, ale velkorysý dům při dodržení limitu budgetu 8mil. Kč. Návrh klade důraz na volný prostor, zónování, funkčnost prostor pro aktivní rodinu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel