Výstava ateliérových prací

RAIL FACTORY

Jan Liška

Anotace

Návrh se zabývá posledním (osmým) segmentem "projektu" Náchodského viaduktu. V rámci tohoto návrhu došlo k propojení čistě funkční, dopravní funkce a občanské vybavenosti. Projekt tak spojuje funkci železničního viaduktu a, zastávky, coworkingu a restauračního zařízení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov