Výstava ateliérových prací

Anotace

Po rekognoskácii územia vznikol návrh kruhovej lávky, ktorá ponúka návštevníkom prechod cez Svatopeterský potok s možnosťou zastavenia a pozorovania prírody okolo. V strede kruhu je pobytová sieť, vďaka ktorej sa rozhľad umožňuje aj vo vertikálnom smere a dáva ľudom príležitosť sledovať tečúcu vodu pod nimi. Jemné zábradlie z oceľovej sieťky minimalizuje bariéru v rozhľade v horizontálnom smere. Nosná konštrukcia lávky je z vykrúžených, oceľových nosníkov. Na nich je uložená podporná konštrukcia nášlapnej vrsty - obe zo smrekovcového dreva. Zábradlie je z oceľovej sieťky a madlo z vykruženej, smrekovcovej gulatiny. Kvôli požiadavke objednávateľov zdvihnúť lávku o 600mm je nástupný terén pred lávkou dosypaný hlinou a kamenivom.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr