Výstava ateliérových prací

Muzeum Vyhynutí

Tomasz Kloza

Anotace

Young Architects Competitions společně se Světovým fondem na ochranu zvířat WWF vyhlásilo soutěž o návrh Muzea Vyhynutí s vypsaným zadáním. Projekt je urgentní reakcí na znepokojující informace o životě na naší planetě, kde za posledních 50 let došlo ke ztrátě 69% druhů volně žijících zvířat. To potvrzuje nevyvratitelný údaj: probíhá nové masové vymírání a příčinou je lidstvo. Pokud to však lidstvo začalo, může to také zastavit. Projekt Muzeum Vyhynutí má za úkol informovat lidstvo o hrozícím šestém masovém vymirání života z planety Země a zanechat na návštěvnících pocit nutnosti jednat a odvrátit lidské konání vyhuštující v masové vymirání. Dimplomní Seminář analizuje data potřebná k informovanému navrhování projektu. Projekt také zkoumá využití AI ChatGPT a MidJourney v architektuře.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.