Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Nová brána Litomyšle s kreativní a řemeslnou náplní. Měnící se prostor, měnící se atmosféry, mix generací a profesí. Řememysl je komunitní prostor určen pro vzdělání, umění, práci, život a hlavně party.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.