Výstava ateliérových prací

Bazén Libuš

Bc. Petr Matyáš

Anotace

Práce se zabývá návrhem sportovního bazénu na Praze Libuš. Objekt bazénu tvoří první dominantu na ose hlavní komunikace při příjezdu do Libuše a může se tak stát orientačním bodem. Prostor bazénové haly je otočen směrem na jih a hlavní dopravní komunikaci. Tato hala je ze severní a východní strany obejmuta vlastním zázemím, které je hmotově nižší než samotná bazénová hala. Tato prostorová i hmotová hierarchizace dává návštěvníkům lepší orientaci a přehlednost. Bazénová část je tvořena vazníky z lepeného dřeva, zasklení je z lehkého obvodového pláště s členěním s plnými i prosklenými plochami. Nosná konstrukce zázemí je ze železobetonu. Obvodová konstrukce je sestavena z panelů Danpal, které jsou tepelně izolační a propouští světlo. Panely jsou dále barevně řešeny od bílé až po modré tóny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha