Výstava ateliérových prací

Návrat do centra - Rakovnický hradební okruh

Bc. Karel Kajnar

Anotace

Rakovník má čitelné historické centrum, které vždy fungovalo jako tlukoucí srdce města. Poskytovalo správní, ekonomické a centrum služeb pro celou ORP, ať už se jmenovala jakkoliv v průběhu dějin. Historicky bylo toto centrum napojeno na obchodní stezky, které byly stěžejním prvkem v soustavě ekonomiky regionu a země. Postupem času se tento jasný kontrast mezi srdcem s tepnami a okolní tkání zmenšuje. Těžiště centra a historických radiál se rozpadá tím, jak přibývá další a další tkáň v okolí kterou je nutné zásobovat kyslíkem; vilové čtvrti, sídliště, industriální areály, nákupní střediska na periferii. Z jasně pulzujícího centra se stává umírající orgán, radiální cesty pomalu ztrácí na důležitosti tak, jak se obchod a kultura přemisťuje směrem ven z města nebo do sublokalit.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.