Výstava ateliérových prací

Prováděcí dokumentace Hradištko - Skrz hradby

Bc. Štěpánka Ledererová

Anotace

V ateliéru ATRN navazuji na předešlou studii venkovského veřejného prostoru v historickém prostředí na Hradištku. Projektová dokumentace obsahuje technologické řešení navrhovaných objektů, řeší kontakt a přechody jednotlivých materiálů a zobrazuje rozsáhlé terénní práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta