Výstava ateliérových prací

Interiér kavárny Na Šafránce

Bc. Tereza Riegerová

Anotace

Práce se zabývá prostorem kavárny v objektu rehabilitačního centra. Objekt centra bylo navrženo o přízemí a patře. Řešený prostor se nachází v přízemí stavby. Prostor kavárny je určen jak pro personál a návštěvníky zdravotního centra, ale zároveň i pro veřejnost. K zachování příjemného pocitu v kavárně volíme převážně neutrální materiály jako dřevo, beton, světlou omítku a antracitové prvky v kombinaci čalouněného mobiliáře. Cílem práce bylo se seznámit jak se vytváří dokumentace na realizační projekt.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková