Výstava ateliérových prací

Rezidenční bydlení Letná

Tereza Hanáčková

Anotace

Bubeneč nebo Letná? Parcela stojí mezi nimi a neví jistě, kam se přidat. Od obou čtvrtí je dnes odstřižena. Z jedné strany stadionem Sparta, z druhé strany železniční tratí. Ta se však má v blízké době proměnit v lineární park. Stane se tak parcela Bubenčí? Jenom trochu. Stavím BuLetový blok. Je poučený, není rigidními letenskými bloky ani Molochovem, zakotveným parníkem v přístavu u Letenské pláně. Bulet je prostupný, směrem k bubenči se rozpadá na jednotlivé objekty. Jejich umístěním však stále zachovávají tvarosloví bloku. V přízemí se nachází mateřská škola, obchody a obslužné prostory pro bytové jednotky. Podzemní podlaží obsahuje garáže a sklepy. První patro a vyšší jsou určeny výhradně bytové funkci. V měřítku bytu je blok mezistupněm mezi vilami a letenskými pavlačemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa