Výstava ateliérových prací

HŘBITOV V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Bc. Julie Skuhravá Hrubá

Anotace

Semestrální práce z předmětu DS se zaměřuje na analýzu podkladů vedoucí k diplomové práci týkající se návrhu nového hřbitova v Českých Budějovicích. Hřbitovy mají v obcích důležitý význam – sociální a ekologický. Jedná se o veřejný prostor se specifickým významem, který je součástí urbánní struktury ve městě. Cílem hřbitova je pozvat pozorovatele a pozůstalé k jednak poslednímu rozloučení, ale také k následné návštěvě zemřelých. Architektura hřbitova by tak neměla působit tísnivě a chmurně, ale jako příjemná pietní zahrada, jako park zesnulých. Novodobé hřbitovy musí vyhovovat nejen současným požadavkům pohřebnictví ale také těm budoucím, vzhledem k povaze a dlouhé životnosti těchto míst.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel