Výstava ateliérových prací

Jihlava Buková

Bc. Zhadyra Shapatova

Anotace

Práce se zabývá návrhem dvou obytných bloků a celkem tří domů na západním okraji Jihlavy v jihlavské čtvrti Horní Kosov. Podkladem pro práci je územní studie od společnosti UNIT architekti. Úkolem architektonické studie bylo ověřit regulaci danou územní studií a navrhnout stavby koordinované mezi sebou tak, aby vzniklo kvalitní a udržitelné prostředí s různorodou sociální skladbou, i přiměřeným poměrem mezi bydlením, službami, pracovními příležitostmi a rekreačními plochami.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout