Výstava ateliérových prací

Rezidenční bydlení

Klaudia Čepelová

Ocenění

Anotace

Na pomedzí Letnej a Bubenče vzniká molekulová štruktúra. Tvorí priestory, víta verejnosť, ale chráni súkromie. Nevyčnieva, komunikuje s prostredím. Rešpektuje okolie a stáva sa jeho nenútenou súčasťou...

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa