Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM VALCHA

Johana Odvody

Ocenění

Anotace

Celou budovu provází světlo - rozměrná okna, opticky úzká a procházející skrze dvě podlaží nás provázejí oběma fasádami a propouštějí světlo, komunikují s exteriérem a vytvářejí pocit propojení. Úzké předěly umožňují obyvateli pohled z místnosti, aniž by přicházel o svůj osobní klidný prostor. Budova se skládá bytů a z parteru s knihkupectvím a obchodem se sběratelskými předměty. Obytná část obsahuje různě velké byty. Rozdílnost bytů umožňuje vytvoření živé komunity, skládající se z různých typů osobností a věkových skupin – živý organismus domu tedy nestárne a neobměňuje se generačně v cyklech, ale průběžně a při zachování si svého zdraví.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák