Výstava ateliérových prací

Anotace

V lokalitě se nachází tři centra veřejného prostranství. Hlavní náměstí je obklopené zástavbou s dominantami na nárožích, reaguje na svažitý terén a vyrovnává ho pomocí vrás, čímž tvoří jednotlivé funkční plochy a zpomalují odtok vody. Na diagonále dává vzniknout rozlehlé ploše pro shromažďování. V severní části prostupuje do města historická alej. Prvně se s městem setkává skrze lokální náměstí vesnického charakteru, jehož dominantou je původní kříž. Celá plocha náměstí je mlatová a tvoří tak jemný přechod z pěšiny vedoucí starou alejí. Prostředí aleje směrem do centra dostává městský charakter. Na náměstí před základní školou ústí alej spolu s průlehem v retenční plochu parku. Ten nabízí útočiště pro cestující čekající na autobus a předprostor školy vybízí ke hře a radovánkám

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout