Výstava ateliérových prací

Anotace

Tato práce se zabývá komplexní analýzou města Teplice a jeho okolí. Cílem bylo především stanovit problémy a hodnoty území ve všech jeho vrstvách. Práce bude podkladem pro zpracování studie revitalizace lomu v Bílině.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.