Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Tvoříme novou zástavbu v malém, ale o to krásnějším městě Litomyšl. Prázdný, zanedbaný, zarostlý pozemek v místě bývalých železničních kolejí transformujeme v živoucí park s bytovou zástavbou a studentským bydlením - tedy s funkcemi, které ve vzkvétajícím městě aktuálně nejvíce chybí. Všechny budovy spojuje krytá pěší linie „Tunel“ vycházející z potenciálu místa a jeho historie. Jednotlivé jednoduché hmoty jsou jako vagóny napojeny na hlavní komunikační tunel, vedoucí od vlakového nádraží k pěší lávce do centra. Projektem chceme určit standard pro budoucí výstavbu a rozvoj této části města. Proto v něm pamatujeme jak na pečlivou volbu konstrukčních materiálů, tak na využívání energie z obnovitelných zdrojů, či modrozelenou infrastrukturu oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.