Výstava ateliérových prací

Holešovice Greenhouse

Klára Zemanová

Anotace

Návrh skleníku v Holešovicích vychází z předem zpracované urbanistické koncepce území v Holešovicích, protíná ho zeď, která navazuje na již existující zeď, která dělí terén na území s rozdílnou výškou. Budova obsahuje jak velký skleník určený k trvalé expozici tropických rostlin, tak přilehlou kavárnu a zázemí budovy. Nosný systém budovy je tvořen ocelovým skeletem, fasáda skleníku vychází z klasickcýh skleníků, vnitřní prostory jsou tvořené dřevěnou konstrukcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký