Výstava ateliérových prací

Brána k relaxaci v Holešovicích

Veronika Mertlíková

Ocenění

Anotace

Projekt vychází z urbanistického řešení, kterým jsme se zabývali v první polovině semestru a který pracuje se zpřístupněním nábřeží a umístěním kostela a lázní. Zaměřuje se na bydlení v blízkosti městské zeleně, kterou poskytuje přilehlý park. Snaží se o maximální účelnost a jednoduchost, upřednostňuje funkční řešení před okázalostí. Střední část bytového komplexu je navíc zvednutá, aby umožňovala průchod na pozemek a k řece. Bytová stavba je rozdělena na jednotlivé úseky se samostatnými vchody. Každý z bytů má výhled do zeleně a na řeku, střešní byty mají dokonce přístup na terasu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký