Výstava ateliérových prací

SPORTOVNÍ BAZÉN PRAHA - LIBUŠ

Michal Chorvatovič

Anotace

Hlavným zámerom je optimálne začleniť rôzne prvky navrhovaného projektu do existujúcej zástavby a efektívne reagovať na potreby obyvateľov Libuše a Prahy 12. S touto výslednou koncepciou vzniká územie, ktoré poskytuje rozmanité možnosti pre verejné športové a voľnočasové aktivity, pričom zabezpečuje aj vhodné zázemie pre výučbu telesnej výchovy na miestnej základnej škole.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha