Výstava ateliérových prací

Radlická smyčka

Tomáš Derka

Anotace

Nový bytový komplex v Praze u metra B u budovy ČSOB v Radlicích nabízí moderní bydlení vkusně začleněné do svahu. Kromě estetiky se zaměřuje na optimalizaci místní tramvajové smyčky, klíčové pro dopravu. Design smyčky obklopuje ČSOB, zlepšuje průtok dopravy a vytváří estetické spojení s bytovým komplexem. Tato úprava podporuje propojení s plánovaným prodloužením tramvajové trasy skrze nový komplex Waltrovka, klíčový prvek pro městskou integraci. Bytový komplex má osm bloků na platformách, optimalizuje využití terénu a poskytuje různorodost dispozic a výhledů. Díky blízkosti metra B a nové tramvajové trasy poskytuje vynikající dostupnost pro obyvatele a usnadňuje využívání městských služeb.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný