Výstava ateliérových prací

STOKOROVÝ PLÁŠŤ

Bc. Rebeka Jechová

Anotace

Stokorcový plášť leží na pražských Petřinách, na jejich severozápadní straně. Veřejný prostor mezi nimi proplouvá bez většího určení a vymezení. Plášť, který je natažený mezi 3 novými budovami, pod sebou ukrývá vymezení veřejného prostoru. Propisují se do jeho struktury dvorky, vždy pro jeden panelový dům, parkoviště a atria. Dvorky a atria tvoří společně se stromy výřezy, díry do pláště. Původní stromy v bloku jsou z valné části zachovány a doplněny jsou o nové. Stejně jako jeho jmenovec, Stokorcový les, v sobě ukrývá vše, co je k životu potřeba. V nových hmotách se nachází kancelářské prostory, školka, kavárny a restaurace. Ve třech rohových hmotách, které plášť převyšují jsou i nové prostory k bydlení. Stávající panelová zástavba je s pláštěm propojená jako jedna velká síť.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek