Výstava ateliérových prací

Bytové domy VolTwins

Vojtěch Krejčíř

Anotace

VolTwins, nacházející se mezi Čelákovicemi a Lázně Toušeň, spojují moderní bydlení s přírodou, blízko Volmanovy vily. Dva bytové domy s čtyřmi byty nabízejí variabilitu pro různé životní styly. Polyfunkční parter propojuje bydlení s městským životem, podporuje komunitní interakce a kulturní aktivity. Centrem společenského života je kamenný dvůr s dvěma vodními prvky a zelení, spojující přírodu s architekturou. VolTwins jsou v souladu s myšlenkou Regen villages, s důrazem na udržitelnost a skleníky pro místní výsadbu. Projekt využívá světelný průnik, zelené střechy a kvalitní materiály pro harmonické spojení s krajinou. Skleníky přidávají udržitelný rozměr do každodenního života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.