Závěrečné práce

Lokalita Ohrady jako městské centrum se sportovně rekreačním využitím

Bc. Vít Umlauf

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem zadání diplomové práce bylo vytvořit významný městský prostor s polyfunkčními objekty s důrazem na sportovní a rekreační využití. Předmětem návrhu je vytvoření městské sportovní haly s kapacitou asi 600 lidí, městské plovárny s bazénem délky 25 m a navazujících prostorů pro komerční využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.