Závěrečné práce

Gymnázium Ďáblice

Vohralíková Šárka

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce převádí studii gymnázia do stavební dokumentace. Návrh Gymnázia Ďáblice vznikl v souladu se zadaným stavebním programem. Stavba hmotově respektuje území lokality, kde se nachází, a odkazuje na něj, ale vizuálně se od místní typologie liší. Prostorové řešení komplexu školy vytváří klidný otevřený vnitroblok, který slouží i místní veřejnosti. Práce v podrobnosti řeší pětipodlažní budovu v jihozápadní části komplexu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.