Výstava ateliérových prací

Studentské útočiště

Bc. Kateřina Ducháčková

Anotace

Navrhovaná pergola se nachází v Opavě na Bezučově náměstí v blízkosti několika školských zařízení. Pergola je postavena kolmo k cestě, která propojuje ulici Bezručovo náměsti a ulici Vyhlídalova. Od původní kamenné vydlážděné cesty směrem ke vzdálenějšímu konci pergoly je navržena postupně se rozvolňující kamenná dlažba. Jedná se o úkryt, který je postaven nejen pro studenty těchto škol, ale i pro veřejnost, která zavítá do Bezručova parku. Pergola nabízí soukromí, ale zároveň zde probíhá tzv. „sociální kontrola“ kolemjdoucích. Pergola je vystavěna z dřevěných modřínových trámů, které jsou propojeny s horizontálně uloženými trámy pomocí tesařských spojů a spojovacích ocelových prvků. Součástí konstrukce pergoly je lavice, která je umístěna na obou delších stranách.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský