Výstava ateliérových prací

KLADNO MĚSTO A OSTROVEC

Bc. Julie Juštíková, Barbora Lejsková

Anotace

V našem ateliéru jsme se věnovali rozvoji sídel, krajiny a regionů okolo plánované rychlodráhy z Prahy do Kladna. Náš tým se chopil zkoumání možností městského rozvoje v okolí posledních dvou zastávek v severní části Kladna. Proces modernizace železniční trati Praha-Kladno povede k nárůstu atraktivity této lokality. Očekává se zvýšení kapacity a rychlosti vlakové dopravy a s tím související nárůst každodenní migrace obyvatel především právě mezi Prahou a Kladnem. Náš návrh to bere v potaz a snaží se připravit na všechny okolnosti dalšího rozvoje. Vycházíme z pečlivě zpracované analytické části, díky které jsme kladly důraz na blízkost člověka k přírodě, snadnou pěší a cyklo mobilitu nejen v rámci center města a maximální možnou celkovou kvalitu života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.