Výstava ateliérových prací

PRAHA - RUZYNĚ POTENCIÁL MÍSTA

Bc. Viktor Ondřich, Bc. Klára Klingová, Bc. Igor Kapusta

Anotace

Praha Ruzyně má několik možností jakým směrem vyrazit. My jsme zvolili směr bydlení. Našli jsme zde spousty prostorů, kam sem může Ruzyně rozrůst, kde se propojit a kde využít místo pro rekreaci a sport. Snažili jsme se co nejlépe vcítit do místních obyvatel, ale zároveň nezapomenout na ty co se potřebují dostat skrz město. Ruzyně má dostatečné kapacity i na to, přijmout návštěvníky z okolí, kteří sem vyrazili za sportem, rekreací či obhospodařit svou zahrádku do prostor urban gardeningu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.