Výstava ateliérových prací

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Olga Chetverikova

Anotace

Mateřská škola na Nových Dvorech je určena pro 144 dětí, rozdělena na 6 oddělení, každé má kapacitu 24 dětí. Jednotlivé kostičky jsou odděleny a nacházejí v různých částech budovy. Každé oddělení je dvoupodlažním, v dolním patře děti dělají své každodenní činnosti. Druhé patro je určeno k spánku a odpočinku. Každý blok má svojí vlastní šatnu, hygienická zařízení a malou kuchyň. Chodba se používá pro společnou komunikaci a v její středu je atrium, kde se nachází zahradka. Proskleněné stěny této zahrady umožňují obdivovat přírodu zevnitř a zároveň zajištuje denní osvětlení pro střední část budovy. Podle urbanistického plánu bylo rozhodnuto o hlavním vstupu ze strany veřejného prostoru. Před školou jsou hřiště, na kterých jsou umístěny skluzavky, houpačky a další prvky v chaotickém pořadí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha