Výstava ateliérových prací

Anotace

Broumov, město, ve kterém je zkombinován původní industriál s výrazným krajinným rázem, svým nynějším stavem bohužel dostatečně nedokáže prodat svůj potenciál. Samotné město se dnes dělí na tři výrazné části – historické centrum, ohraničené původním hradebním příkopem, industriální čtvrť a okolní, rozvolněnější zástavbu. Prvním cílem projektu bylo znovu zacelit hradební pás, zároveň ale umožnit prostup centra. Druhým úkolem bylo nově definovat hlavní vstupy do města – broumovské brány. V návrhu je zde doplněná zástavba, která zútulňuje současný otevřený prostor a tvoří tak určitý filtr pro vjezd do historického centra. Poslední výrazným urbanistickým prvkem je nově propojený zelený pás kolem celého hradebního okruhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov