Výstava ateliérových prací

CESTA ČASU

Bc. Diana Lukianova

Anotace

Oblouky, vytvářející rostoucí rád od kachny směrem k ulice Mírová, symbolizují plynulost času a jak události minulých let postupně mizí v čase. Každý oblouk má gravírování s datumem vyznamných dějin v historii Opavy. Gravírování historických dějin na mobiliáře v parku je fascinující způsob, jak propojit veřejné prostory s kulturním dědictvím. Celkově gravírování historických dějin na mobiliáře v parku přináší nejen estetický přínos, ale také hlubší propojení komunity s její minulostí a podporu kulturního uvědomění. Taky větší oblouky tvoří úkryt od slunce a deště, menší můžou sloužit jako sezení. Celková kompozice vytváří dobře místo pro trávení času na náměstí, různé akce a výstavní prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský