Výstava ateliérových prací

Za Táborskými kasárnami

Bc. Jan Dušek

Anotace

Území v Benešově mezi starými Táborskými kasárnami a vlašimskou tratí snoubí dostupnost centra města, blízkost uzlu regionální i dálkové dopravy i přístup do přírody. Provázáním těchto těžišť vznikne čtvrť atraktivní jak pro místní, tak pro dojíždějící do Prahy nebo jiných měst. Uliční síť má dvě zásadní osy. Prvně osu spojující centrum města se zeleným pásem, a poté druhou – osu spojující nádraží s významnými sportovišti a oblastí kolem Benešovského potoka. Na křížení těchto os vzniká lokální centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.