Výstava ateliérových prací

Polež, poseď, polez, Opavo!

Bc. Michaela Pinkavová, Ing. Barbora Světlíková

Anotace

Park U Synogogy dnes slouží pouze jako průchozí část města, kde lidé spěchají a nezastaví se. Naším cílem bylo vytvořit mobiliář, díky kterému člověk zpomalí a oddychne si. Prvky jsou vytvořeny pro každou věkovou kategorii - od těch nejmenších až po seniory. Prvek polež vyzývá kolemjdoucího k lehnutí do sítě, odkud může pozorovat okolní dění. Poseď je navrženo jako vyšší lavička se stolem, kde mohou studenti spolupracovat. Malé děti se zabaví na mobiliáři zvaném Polez, která po zdolání nabízí netradiční výhledy. Společným materiálem všech prvků je dřevo, které působí příjemně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr