Výstava ateliérových prací

Bydlení u řeky

Jakub Šafka, Klára Staňková

Anotace

Zadání pro letní semestr se zaměřuje na revitalizaci oblasti Výstaviště ve městě Písek, nacházející se na levém břehu řeky Otavy. Tato lokalita je v současnosti využívána především pro sportovně-rekreační účely, avšak zahrnuje také základní školu, dům pro seniory, budovu městské policie, či hřbitov. Cílem našeho projektu je provést celkovou transformaci středního pásu této oblasti a zajistit tak příjemné prostředí pro nový život. Návrh zahrnuje výstavbu tří nových bloků a to dvou obytných a jednoho parkovacího. Tyto změny jsou navrženy s cílem zlepšit bytovou situaci ve městě Písek a zároveň zvýšit kapacitu parkovacích stáních, které město nutně potřebuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout