Výstava ateliérových prací

Národní knihovna

Dominik Kuboušek

Anotace

Budova knihovny se nachází vedle nové odbavovací haly Hlavního nádraží v Praze. Trasa metra C byla určujícím bodem při vzniku konstrukčního principu. Konstrukci tvoří čtyři betonová jádra a masivní betonové rošty každého podlaží. Konstrukční systém se prolíná také do exteriéru a je tak spolutvůrcem fasády. V podzemních podlažích vedle tubusu metra jsou umístěny podzemní garáže a technologie stanice metra, první podzemní podlaží již přiléhá k nově vzniklé ulici a nabízí veřejně přístupné zázemí. Hlavní vstup je v úrovni ulice magistrály. Uprostřed dispozice v nadzemních podlažích je vnitřní atrium s točitým schodištěm a mezi jednotlivými jádry jsou umístěny regály s knihami. Po obvodu fasády lze umístit studijní místa, kanceláře, učebny atd.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna