Výstava ateliérových prací

MAP motion-picture academy praha

Karla Pavová, Johana Odvody

Anotace

Filmař nemusí prožívat utrpění, aby utrpení zobrazil (1), proto bylo naším cílem vytvořit nejlepší verzi kombinace krásného, racionálního a příjemného prostředí. V konceptu jsme cílily na vizuální přiznání nosníků, striktní oddělení funkcí (koleje a škola) a vytvoření materiálově zajímavého kabátu pro jednoduše tvarovaný objekt. Funkce jsou rozděleny objemem vzduchu a spojeny jedním můstkem. Koleje se skládají z bytů (s kapacitou vždy pro 4 studenty) a škola z různých místnost, jež jsou strategicky rozmístěny vedle sebe. (1) DAVID LYNCH: “STORIES SHOULD HAVE THE SUFFERING”. Online. The Talks. 2024. Dostupné z: https://the-talks.com/interview/david-lynch/. [cit. 2024-05-28].

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký