Výstava ateliérových prací

BROZÁNKY A JAK DÁL?

Bc. Martina Stručovská

Anotace

Studie se zabývá urbánním rozvojem Brozánek, jedné ze 4 vesnic obce Hořína. Zabránění výstavby na jihu území a splynutí s blízkým Hořínem je hlavní myšlenkou jež ovlivňuje celkový návrh. Řešením je vytvoření rozsáhlého liniového prvku, který zamezí výstavbě, ale umožní snadné a pohodlné propojení obou vesnic. Západně na opatských pozemcích se nachází les, zvaný bažantnice, a naopak východně Hořínský park se zámeckou zahradou. Je zde možnost propojení těchto přírodních oblastí a vytvoření souvislého krajinného celku různých charakterů. Spojením lesa a parku dostaneme lesopark, ideální řešení sloužící jako dvojí přechod. Přechod obyvatel z Brozánek do Hořína a zvířat z bažantnice do Hořínského parku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.