Výstava ateliérových prací

Recyklácia väzieb pohraničia

Bc. Natália Selecká

Anotace

Územie pohraničia medzi Českom, Nemeckom a Poľskom má za sebou dlhú históriu formovania hranic, kultúry, náboženstva či ekonomiky. Vzťah prítomných kultúr na tomto mieste sa v priebehu času neustále menil a stále sa vyvíja. Cieľom tohto strategického plánu je posilniť vzájomné väzby v území, ktoré by reagovali na kultúrny, prírodný a historický kontext krajiny s cieľom posilniť potenciály, ktoré táto krajina ponúka.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán