Výstava ateliérových prací

FLY-BOX | Filmová škola a internát

Dominika Kurnocíková, Anastasia Yamilova

Anotace

Filmová škola sa nachádza v blízkosti zástavky metra Flora na Prahe 3. Našim hlavným zámerom bolo rozdeliť školu a študentské ubytovanie na dve hmoty. 1.podlažie, ktoré je súčasne aj nosnou konštrukciou celej budovy, je filmová škola, kde sme umiestnili všetky potrebné miestnosti pre študentov (soundrooms, ateliéry, učebne, atď.) Ubytovacia časť sa nachádza nad školou. Komfort pre študentov je poskytnutý dvojlôžkovými izbami vybavenými sociálnymi zariadeniami. Vstup do internátov je možný samostatným vchodov z Čáslavskej ulice alebo spoločným vchodom pre internáty a školu od stanice Flora. Vyzdvihnutie budovy 5 metrov nad vodnú nádrž nám umožnilo vytvoriť návrh, ktorý pôsobí moderne, nadľahčene a vzdušne.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký